Velkommen til Hougaards Forlags hjemmeside! Gaffelbjergvej 29, Vester Husby, 6990 Ulfborg, mail@hougaardsforlag.dk
Bent Hougaard, aut. psykolog, cand.pæd.psych.
Psykiatri

I gamle dage blev mange af de problemer, som i velfærdsstaten giver anledning til psykiatrisk og psykologisk behandling, opfattet som hørende til livets ´bøvl og døje´.

Det eksplosive antal borgere, som nu til dags har det svært psykisk og/eller socialt, tildeles diagnoser i et sådant omfang, at der på det nærmeste er tale om  et modefænomen. Samtidig ser det ud til, at der er gået inflation i anvendelse af psykiatriske diagnoser. Det normale indskrænkes og sygeliggøres i et hidtil ukendt omfang. Det er i praksis sådan, at en borger i vanskeligheder efter selv en kortvarig samtale med en psykiater, får tildelt en eller flere diagnoser med tilhørende medicin.   Men ved at gøre `ondt-i-livet´- problemer til sygdomme med diagnoser og medicin, betales der en høj pris i form af en umyndiggørelse, der alt for tit ender med en identitet som offer, sendt ud på et blindt sidespor med en påstået kronisk lidelse eller varigt men.

Gennem en række erklæringer fra såvel psykiatere og psykologer illustreres, hvordan det ateoretiske psykiatriske diagnosesystem – kaldet ICD-10 – fører til mere eller mindre tilfældige diagnoser, som så danner grundlag for en tvivlsom og ofte skadelig medicinering.

Det har der ud over den konsekvens, at der tages ressourcer fra borgere med et uomgængeligt og ikke modedefineret behov for kompetent hjælp. Der sigtes her til de egentlige sindssygdomme, dvs. borgere med akutte og kroniske psykoser og svære depressioner.

148 sider: kr.150,00 

e-bog:kr. 75,00

Forfattere: Jens Bang, speciallæge og Bent Hougaard, aut. psykolog

 


Samtale og kommunikation

Tænk, før du taler!

Praktisk grundbog i kommunikation for lærere & pædagoger

Hougaards Forlag, 2003

 

"Det lærte vi ikke på seminariet: Samtalens kunst!

 

Bogen er systematisk opbygget, så læseren får et overblik over og indsigt i de mange psykologiske faktorer, der er involveret i enhver samtale. Derefter gennemgås forskellige teknikker med hovedvægt på den cirkulære spørgeteknik. Til sidst i bogen er der konkrete eksempler på , hvordan de psykologiske faktorer og teknikkerne kan omsættes til praksis.

 

Den svære samtale

Min påstand er, at en af de sværeste teknikker for såvel pædagoger som lærere lærte man ikke på seminariet: Den svære samtale. Sproget er vores vigtigste redskab i samarbejdet med forældre, men det at snakke sammen er ikke altid så ligetil. Alligevel forventes det, at det er noget, vi bare kan, hvilket fører til, at mange kommer i uønskede konfliktsituationer med deres samarbejdspartnere - nemlig forældrene.

 

 

Ved at arbejde målrettet ud fra de forslag og eksempler, som er beskrevet i bogen, kan man udvikle og styrke sin kommunikation og dermed undgå mange frustrationer og forebygge konflikter i forældresamarbejdet."

 

120 sider

 


Bogen fås også på svensk:

 

 

Praktisk vägledning i kommunikation

för lärare i förskola och skola

Forlaget Liber AB, Stockholm, 2004


Børn - opdragelse og opvækstbetingelser

Pisken eller guleroden?

Om kunsten at opdrage børn fra 2 til 7 år,

Hougaards Forlag 1993, revideret i 2002

 

"Bogens gevinst er dens konstruktive holdning... Prøv i en uge at rose alt det, der er i orden. Tag dit barn på fersk gerning i at gøre noget godt! Når man har prøvet noget nyt, sker der også noget nyt. Hougaard har med sin rådgivningsvirksomhed hænderne helt nede i det praktiske. Han skal give råd og ideer, finde løsninger. Meget af det er adfærdsmekanik: Giv dit barn, der er sulten sidst på dagen, noget godt at spise, inden I går ind i supermarkedet. Så undgår I, at mundvandet løber i køen foran slikposerne. Og undgår, at barnet lærer, at når det bare skriger indtil forældrenes pinlighedstærskel er nået, så får det slikket...

 

Bent Hougaards bog kan hjælpe mange, for den er meget letlæst og illustrativ. Den kræver ingen særlige forudsætninger, og undervejs får han sagt noget meget konkret om det, der er opdragelsens grundpille: At give børnene kærlighed, tryghed og følelsen af, at de er noget værd."

 

May Schark, Politiken

 

"Det at opdrage børn er en af de vanskeligste opgaver, der findes... Psykologen Bent Hougaard beskriver i denne bog, hvad ethvert barn har brug for, nemlig stimuli, anerkendelse og struktur, altså hvilke spilleregler der skal gælde for børnene. Endelig gennemgår han de otte mest almindelige metoder at opdrage børn på og understreger, at "det der virker er den rigtige metode"...

Bogen er et virkelig godt bud på en brugbar bog om opdragelse.

 

Vores børn

 

"Pisken og guleroden" er udgivet som en del af de svenske, finske og norske versioner af "Curlingforældre og servicebørn".

 


Børn - opdragelse og opvækstbetingelser

Bogen fås også på grønlandsk

 

Naveersineq kaammattuinerluunniit?


Børn - opdragelse og opvækstbetingelser

Curling-forældre & Service-børn

Debat om vort nye børnesyn

Hougaards Forlag, 2000

 

"Curling: Spil på isbane. En oprindelig skotsk vintersport. Spilles med sten forsynet med håndtag. Disse kastes mod et cirkelformet mål, så de havner så nær centrum som muligt; til styring af stenens bane fejes isen foran stenen.

 

Curling-forældre: Forældre som vil gøre alt for at rydde vejen for deres børn, så de hurtigt, let og smertefrit kan komme frem i forreste række.

 

Service: Kundebetjening, (gratis) tjenesteydelser.

 

Service-børn: Børn som kundebetjenes af deres forældre. De skal ikke eller kun i meget ringe omfang selv bidrage med en modydelse.

 

Kort om bogen: I bogen sættes vores nye børnesyn til debat.

Hovedsynspunktet er, at vi i vores bestræbelser på at gøre livet så godt som muligt for vores børn har måttet betale en meget høj pris: tab af respekt.

I bogen beskrives, hvordan det viser sig i hverdagen, og forfatteren kommer med nogle konkrete forslag til, hvordan vi som voksne øger vores bevidsthed og ændrer adfærd, så vi kan opnå en gensidig respekt mellem børn og voksne."

 

 


Børn - opdragelse og opvækstbetingelser

Curlingföräldrar och Servicebarn

En handbok i barnuppfostran

Forlaget Prisma, Stockholm 2004


Børn - opdragelse og opvækstbetingelser

Curligforeldre og servicebarn

En håndbok i barneoppdragelse

Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2005


Redskab eller Våben?

Om domstolenes brug af børnepsykologiske og børnepsykiatriske erklæringer

Sammen med Jens Bang

Nyt Juridisk Forlag, 1997


Ledelse og fornyelse i sociale institutioner

Teamledelse i Daginstitutioner

Hougaards Forlag, 1994

- foreløbigt udsolgt fra forlaget


Social forvaltning - social forkalkning

Hougaards Forlag, 1990

- udsolgt fra forlaget


Hjemme er bedst?

Hougaards Forlag, 1989

- udsolgt fra forlaget


Psykologi

Der er en heks i enhver mor

Sammen med Lisa Hougaard

Gyldendals Forlag, 1986

- udsolgt fra forlaget

Denne pjece er blevet til i et samarbejde mellem Børnerådet og Civilretsdirektoratet og er skrevet af Bent Hougaard.
Udgiver: Civilretsdirektoratet - 1997
Copyright Hougaards Forlag

Bidrag til antologi
"I Moderne Oppvekst samles filosofen, psykologen, sociologen, pædagogen, forskeren og praktikerne i en flerfaglig tilnærmning til barn og unges oppvekstvilkår i det moderne. Forfatterne presenterer noen sentrale grunntemaer for oppvekst...."

Bent Hougaard: Curling - en model for forældrerollen i dag og i fremtiden? s. 78-96
Universitetsforlaget, Oslo, 2008
 

 


Mens de andre ser fjernsyn...
Mens de andre ser fjernsyn...
...kan du se på malerier, hvis TV-programmet keder dig!

Egne malerier fra 2005 - 2010.

72 siders farvetryk, 29.7x24,7 cm, hardcover, 80 malerier.

se også http://www.gallerihougaard.dk